Hình ảnh và Cuộc sống

Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ, Lạng Sơn

Lễ hội lớn nhất tại Lạng Sơn diễn ra từ 22-27 âm lịch hàng năm! Được nhân dân Lạng Sơn chờ đón nhất và tổ chức to nhất.

Clip được thực hiện bởi : Vũ Trung Kiên , Mac Mavericks

Bạn cũng có thể thích
Bình luận
Đang tải...