Hình ảnh và Cuộc sống
Đang xem Tag

xứ lạng

VIẾT Ở LẠNG SƠN

Lòng cả nước lại hướng về biên giới bắc Những làng xanh núi xanh Những thị trấn áo chàm Bập bùng lửa sáng Đồng bào…