Hình ảnh và Cuộc sống
Đang xem Tag

nhà trình tường

Trong nắng thu

Hình ảnh nhà trình tường trong nắng thu. Đây là nhà của một hộ dân tại Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Bức…