Hình ảnh và Cuộc sống
Đang xem Tag

mùa na Chi Lăng

Chàng trai biên ải

Mọc lên từ đá, phải chăng ngọt ngào là do những giọt mồ hôi của người lao động vất vả? Tác phẩm: Chàng trai biên ải…