Hình ảnh và Cuộc sống

Mẫu Sơn đêm đông

Hình ảnh khu du lịch Mẫu Sơn được phủ một màu trắng của băng tuyết. Đây là một khoảng khắc tuyệt vời ít thấy trong mùa…

Gánh nặng chờ em

Hình ảnh cô bé đang cấy lúa trên ruộng giữa trời nắng khiến người xem nhiều cảm xúc... Ảnh: Lưu Minh Dân

VIẾT Ở LẠNG SƠN

Lòng cả nước lại hướng về biên giới bắc Những làng xanh núi xanh Những thị trấn áo chàm Bập bùng lửa sáng Đồng bào…